Printer-friendly version

Home

De naam AMORAS doet meteen denken aan de bekende strip van Willy Vandersteen, waarin Suske en Wiske elkaar ontmoeten en er avonturen beleven met het spook Sus Antigoon.  Het project Amoras wordt weliswaar gerealiseerd in de geboortestad van Sus Antigoon maar verder bestaat er geen link met de stripfiguren.

AMORAS is een letterwoord dat staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Met dit project investeren de Vlaamse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen in een duurzame oplossing voor de berging en verwerking van de onderhoudsbaggerspecie uit de Antwerpse haven.

De bouw, gestart op 1 okt 2008,  werden  afgerond eind mei 2011. In 4 maanden tijd werd alles in gereedheid gebracht om te kunnen starten. Sinds 1 oktober 2011 (3 jaar na aanvang der werken) is de installatie operationeel.

Blikvangers
wat Omschrijving
Publicatie 'engineeringnet' /  'Aquarama' Amoras stelt toekomst Antwerpse haven veilig
Video Sereant Kennismaking Amoras
Artikel Industrie Technisch & Management Milieutechnieken worden economisch aantrekkelijker
Presentatie Valorisation of dewatered dredged material from the Port of Antwerp

 

luchtopname amoras1luchtopname amoras2

top